Оюуны хөгжил-IQ сургалт

Оюуны чадварын-IQ төв 3-14 настай сурагч багачуудад зориулан 2001 оноос эхлэн  "Оюуны хөгжил-IQ" цогц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн оюуны чадвар 2-16 насанд хурдтай нэмэгддэг. Энэ үеийг “Оюуны хөгжлийн нас” гэдэг. 

Оюуны чадварын-IQ төв 3-14 настай сурагч багачуудад зориулан 2001 оноос эхлэн  "Оюуны хөгжил-IQ" цогц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн оюуны чадвар 2-16 насанд хурдтай нэмэгддэг. Энэ үеийг “Оюуны хөгжлийн нас” гэдэг. 

Оюуны чадварын-IQ төв 3-14 настай сурагч багачуудад зориулан 2001 оноос эхлэн  "Оюуны хөгжил-IQ" цогц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн оюуны чадвар 2-16 насанд хурдтай нэмэгддэг. Энэ үеийг “Оюуны хөгжлийн нас” гэдэг. 

Хамрах хүрээ:

 • Цэцэрлэгийн 3-5 нас

 • ЕБС-ийн 1-5-р анги     

Хичээлийн агуулга:

 • Сэтгэн бодохуй  

 • IQ бодлого, дасгал 

 • Логик сэтгэлгээ

 • Оюун ухаанаа хөгжүүлье

 • Ухаан сорих бодлого

 • Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом

Төрөлхийн өндөр оюуны чадамжтай монгол хүүхдэд задгай тавилтай, сэтгэхүй шаардсан даалгаврууд илүүтэй нийцэж, тэд энэ төрлийн дасгал, даалгавруудыг гүйцэтгэх дуртай байдаг. Иймээс оюуны сэтгэхүй хөгжүүлэх хичээлийн агуулга бүхэлдээ үүнд чиглэгдсэн байдаг бөгөөд сурах бичгүүдийг хүүхдэд сурах хүсэл тэмүүлэл төрүүлэхээр өнгө дизайнтайгаар бүтээдэг. 

Хэрэглэгдэхүүн
Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом

Бага насны хүүхдийн хувьд гарт нь баригдаж, мэдрэгдэнэ гэдэг хамгийн чухал. Тэд биет зүйлсээр дамжуулан суралцвал илүү үр дүнд хүрдэг байна. 1-5 дугаар ангийн биет тоглоомуудын давуу талууд

 • Хөгжүүлэх ач холбогдол өндөр,шилдэг тоглоомууд

 • Даалгавруудыг гүйцэтгэх аргачлал-алгоритм байдаггүй /Сэтгэх чадвар, сэтгэлгээ  хөгжүүлэх шалгуурт нийцсэн/  

 • Сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, олон улсын стандартууд хангасан

 • Багаар болон ганцаараа тоглох боломжтой

 • Орон зай, төсөөлөн бодохуй, ажиглан харах чадвар сорих даалгаваруудтай

Оюуны хөгжил-IQ

3-5 нас, I-V анги, 8 түвшин

Сэтгэн бодохуй-TS

VI-IX анги; 4 түвшин 

Багшийн хөгжил-TD 
сургалт

7th floor, Grand office center, Jamiyan Gun Str-128 UB-14240, Ulaanbaatar city, Mongolia

976-11-324342,

976-88089515

976-90099515

Change File
Max File Size 15MB

Name

E-mail

Topic

Comment