Сэтгэх чадварын намрын сорилго-2018 улсын уралдаан

11 дэх удаагийн "Сэтгэх чадварын намрын сорилго" улсын уралдаанд оролцож буй сургуулиудын багш нар дараах холбоосуудаар удирдамж, шифрлэх заавар, бүртгэлийн загвар файл зэрэгтэй танилцана уу. 

Шифрлэх заавар

7th floor, Grand office center, Jamiyan Gun Str-128 UB-14240, Ulaanbaatar city, Mongolia

976-11-324342,

976-88089515

976-90099515

Change File
Max File Size 15MB

Name

E-mail

Topic

Comment